Algemene verkoopsvoorwaarden

Voorstelling - Definitie

De onlineshop www.phytesia-Orchids.com is opgezet door het bedrijf Phytesia SA, die deze website uitbaat.

Phytesia is gespecialiseerd in de productie en de verkoop van orchideeën. De maatschappelijke zetel is gevestigd in Campagne de Bêche 1, 4557 (Scry-Tinlot), België. Het bedrijf is ingeschreven bij de KBO en heeft BTW-nummer 0479.449.917.

De nv Phytesia is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via het e-mailadres: info@phytesia.com.

Bestelling

Het bestellen van een product uit de onlineshop van de website www.phytesia-orchids.com brengt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden met zich mee.

Verkoopsvoorwaarden

Onze prijzen zijn afhaalprijzen bij Phytesia (4557 Scry, België), volgens de beschikbaarheid van de voorraad en onder voorbehoud van wisselkoersschommelingen of belastingwijzigingen.

De verzendingskosten dienen hier nog aan te worden toegevoegd.

Wij versturen planten in gans de Europese Unie. Wij leveren niet in de Franse overzeese departementen en gebieden. In bepaalde gevallen kunnen we ook in andere landen leveren, gelieve ons hierover te raadplegen.

Beschikbaarheid

We beheren onze voorraad met de grootste zorg, om zo steeds aan uw verwachtingen te voldoen. Het feit dat we uw bestelling doorkrijgen, betekent niet per se dat die producten ook beschikbaar zijn. Planten zijn levende producten die onophoudelijk evolueren. Zo kan het gebeuren dat de kwaliteit van een bestelde plant te wensen over laat en ze niet kan worden verstuurd. In dat geval stellen we u in de mate van het mogelijk voor om de plant door een andere te vervangen. Indien een product niet wordt geleverd, wordt hiervoor een tegoednota opgemaakt of het wordt zo snel mogelijk terugbetaald, zoals de klant zelf wil.

Tevreden of Terugbetaald

Vóór de verzending controleren we de kwaliteit van elke afzonderlijke plant en bol.

Indien een van onze artikelen u ondanks onze inspanningen toch niet bevalt, gelieve ons dan te contacteren. Dat kan telefonisch op +32(0)85215647, via e-mail op het adres info@phytesia.com en dit binnen vijf dagen na de ontvangst.

We vertrouwen onze klanten en onderzoeken welwillend alle aanvragen binnen een redelijke termijn, behalve klachten die we duidelijk als onterecht beschouwen. U kunt zelf kiezen om te worden terugbetaald of dat het artikel wordt omgeruild.

Intellectuele-eigendomsrecht

De gebruiker aanvaardt formeel dat de voorstelling, de inhoud, de foto's, de slogans, de logo's en alle informatie en gegevens op de website beschermd zijn door intellectuele- en industriële-eigendomsrechten en dat ze het eigendom blijven van Phytesia en zijn informatieverstrekkers.

De voorstelling, weergave, verspreiding, verkoop, publicatie, wijziging en elk gebruik voor commerciële doeleinden van de volledige website of van een deel ervan én van de inhoud ervan, zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Phytesia. Ook is het verboden ze te gebruiken voor illegale doeleinden.

Verantwoordelijkheid - Juistheid van de informatie

Phytesia en zijn informatieverstrekkers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door virussen in welke vorm dan ook, bugs, en zelfs programma's of apps die niet compatibel zijn met de infrastructuur van de gebruiker. Ze zijn ook niet verantwoordelijk voor schade die de gebruiker kan ondervinden door pech, een onderbreking of fout, de evolutie, reparaties, controle, onderhoud, technische problemen, onderbrekingen van het telefoonnet of van de daarmee verbonden netten of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van derden of van de gebruiker zelf of bij gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van Phytesia.

De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat Phytesia alle verantwoordelijkheid afwijst in geval van verlies of van het verkeerdelijk bewaren van gegevens die door de gebruiker via de internetdiensten van deze website zijn doorgegeven. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens van deze site.

Sommige foto's kunnen lichtjes verschillen van de echte exemplaren. De weergegeven kleuren zijn er alleen om u een algemeen idee te geven van de werkelijke kleuren en worden bepaald door uw scherminstellingen. De informatie op de website is gebaseerd op de laatst gekende gegevens op het ogenblik van de laatste update van de site. Phytesia is niet verantwoordelijk bij eventuele fouten.

Phytesia behoudt zich bovendien het recht voor om op elk ogenblik prijswijzigingen uit te voeren en de opbouw en uitvoering van zijn producten te wijzigen, zonder dat het daarom ook de eerder geleverde producten moet wijzigen.

De gebruiker erkent dat Phytesia het recht heeft om, voor onderhoud of bijwerking, de beschikbaarheid van deze website op elk ogenblik op te heven.

Hyperlinks

Het kan voorkomen dat deze website of de website van een dienst die ermee samenhangt, een link bevat naar een andere website die de gebruiker interesseert. Deze link wordt niettemin louter ter informatie gegeven en Phytesia biedt geen enkele garantie, van welke soort ook, over andere websites waartoe de gebruiker via de link toegang heeft. De aanwezigheid van deze links betekent op geen enkele manier dat Phytesia het eens is met hun inhoud of welke verantwoordelijkheid dan ook neemt voor de inhoud of het gebruik van die andere websites. Bovenvermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval tot enige financiële compensatie leiden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wet is van toepassing op deze website en voor deze juridische informatie. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Luik bevoegd.